Disclaimer

DISCLAIMER

Ik ben op de hoogte gesteld dat de sessies die door Daisy van de Kerkhof worden gegeven fysieke beweging kunnen inhouden en het mentale en emotionele welzijn kunnen verbeteren. Aangezien er fysieke activiteit kan zijn, is het risico op blessures altijd aanwezig en kan niet volledig worden uitgesloten.

Als ik tijdens de sessie pijn of ongemak ervaar, luister ik naar mijn lichaam, onderbreek ik de activiteit en vraag ik om ondersteuning van de instructeur. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn keuze om deze sessie bij te wonen en eventuele schade die kan ontstaan door deelname.

Energetische transmissies, soundhealing, yoga gerelateerde oefeningen, Kundalini Bodywork en Kundalini Awakening Path zijn (nog) op geen enkele manier wetenschappelijk bewezen. Het is geen vervanging voor medische of psychologische zorg, onderzoek, diagnose of behandeling. Het wordt ook niet aanbevolen en is niet veilig voor mensen die lijden aan ernstige psychische problemen (manie, waanvoorstellingen, psychose en meer). Ik zal de instructeur vóór de sessie op de hoogte stellen van eventuele medische en/of mentale aandoeningen of fysieke beperkingen.

Hierbij verklaar ik dat ik 24 uur voor de sessie geen drugs, psychedelica en/of alcohol heb gebruikt en dat ik in ieder geval 48 uur na de sessie geen van de bovengenoemde zal gebruiken. Ik ben ouder dan 18 jaar. Ik ben niet zwanger. Ik lijd niet aan ernstige psychische of lichamelijke ziekten en sta ook niet onder zware medische behandeling.

Ik stem ermee in om onherroepelijk afstand te doen van alle claims die ik nu heb of in de toekomst mogelijk heb tegen de facilitator Daisy van de Kerkhof.

Het aankopen van een ticket voor het bijwonen van een sessie/ceremonie of retreat van Alma Activations of andere benaming (mede-)georganiseerd door Daisy van de Kerkhof geldt als ondertekening en acceptatie van deze overeenkomst/disclaimer. Dit is geheel vrijwillig en ik erken dat mijn deelname aan de sessie dient als volledige en onvoorwaardelijke vrijwaring van alle aansprakelijkheid voor zover toegestaan door de wet in Nederland.